Osobliwe przymierze

Skontaktuj się z nami

Osobliwe przymierze, w którym biznes korzysta z dobrodziejstw nauki, a nauka z dobrodziejstw biznesu od wielu lat – zwłaszcza na Zachodzie – jest już dobrze znanym zwyczajem. Obecnie obie strony działają wspólnie na polu odnawialnych źródeł energii. W Polsce aktualnie prowadzi się badania nad biopaliwami i poszukiwaniem gazu łupkowego. Alternatywne źródła energii są od jakiegoś czasu oczkiem w głowie przemysłu energetycznego. Biznesmeni z różnych krajów przemierzają świat, by w danym państwie spotkać się z naukowcami, którzy z kolei poszukują źródeł finansowania swoich badań. Wykładający pieniądze na badania nie musi znać się na rzeczy, dla niego istotne jest na początku, że istnieje coś, co może przynieść zyski, a dokształcać się można w miarę postępu badań. Współpraca w odkrywaniu alternatywnych źródeł i ich zastosowania ma dziś ogromne znaczenie. W dobie kończących się złóż ropy i gazu ziemnego (ewentualnie monopolu niektórych przedsiębiorstw na dostawy surowców) rzutuje ona nie tylko na sektor energetyczny, ale i samochodowy. Światowe koncerny łożą coraz więcej na badania nad silnikami pracującymi na innych paliwach niż ropa. Samochody z silnikami elektrycznymi w Europie i USA oraz napędzane biopaliwem w Brazylii to dziś norma wypracowana w wyniku długoletniej współpracy nauki i biznesu. Dlatego ogólnoświatowy trend polegający na finansowaniu nauki przez biznes, a później na wykorzystywaniu przez biznes zdobyczy nauki w dziedzinie alternatywnych źródeł energii trwa i trwać będzie jeszcze wiele lat.