Umiejętności językowe a rynek pracy

W czasach, gdy wszyscy na okrągło trąbią o kryzysie, recesji i spowolnieniu gospodarczym, a ludzie chwytają się wszelkich sposobów, by nie zostać na bezrobociu, a jeśli już to jak najkrócej, zwyciężają jednostki wybitne, ponieważ ich umiejętności są pożądane przez biznes. Biznes, jaki by nie był, marzy o dwóch rzeczach. Utrzymaniu na rodzimym rynku dominującej pozycji i ekspansji za granicą. W spełnieniu tego drugiego marzenia pomagają pracownicy-poligloci. Co prawda żaden pracodawca nie odrzuca z góry kandydata, który zna „tylko” angielski, ale im więcej opanowanych języków, tym mocniejsza pozycja w negocjacjach. Choć bywają wypadki, że nieznajomość konkretnego języka powoduje brak dobrych ofert. Na przykład przedsiębiorcy z przygranicznych landów niemieckich poszukują pracowników w Polsce, ponieważ Polacy mogą być równie dobrze wykształceni jak Niemcy, ale mają niższe oczekiwania płacowe. Z tego powodu regionalne portale internetowe na Pomorzu Zachodnim i w innych rejonach blisko granicy dosłownie pękają w szwach od ofert pracy skierowanych do naszych rodaków. Jednak do podjęcia pracy w Niemczech niezbędna jest znajomość języka niemieckiego. Wszystkie oferty zawierają ten właśnie warunek. Nie wspomina się przy tym o obowiązku władania innym językiem. Czyli można znać perfekcyjnie angielski, nawet mieć ładny akcent, a być bez szans z powodu nieznajomości niemieckiego. Podobnie bywa z ofertami wysyłanymi z Danii, Norwegii czy Szwecji. Szanse będą mieć tylko ci, którzy znają język pracodawcy.

Czytaj dalej

O architekturze barokowej

Od pierwszej połowy XVII wieku do pierwszej połowy wieku XVIII rozwijała się w naszym kraju architektura barokowa. Rozwój architektury barokowej w naszym kraju wiązał się z umocnieniem pozycji kościoła katolickiego. Budownictwo sakralne z tego okresu początkowo mocno czerpało z wzorów obcych, z czasem jednak został wykształcony własny styl. Wznoszono wówczas przede wszystkim liczne klasztory oraz kościoły. Na początku XVIII wieku wznoszono zarówno surowe w stylu i monumentalne w formie kościoły jezuickie (przykłady tego typu świątyń to np. kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Krakowie), ale także świątynie, które charakteryzowały się bardzo rozwiniętą fasadą i wyszukaną formą. Najlepszym przykładem tych drugich świątyń jest między innymi kościół świętej Anny w Krakowie oraz klasztor i kościół w Kalwarii Zebrzydowskiej. Druga połowa wieku XVIII zaowocowała z kolei licznymi budowlami świeckimi. W tym okresie powstało szczególnie wiele nowych magnackich pałaców w Warszawie. Największym kunsztem architektonicznym odznaczał się wówczas Tylman z Gameren. Jest on autorem między innymi przebudowy znajdującego się przy ulicy Miodowej w Warszawie Pałacu Paca. W tym czasie został także rozbudowany w stylu barokowym pałac w Wilanowie. W okresie późnego baroku jednym z wybitniejszych architektów był K. Bażanka. Od około roku 1760 w naszym kraju rozwinęła się architektura w stylu klasycystycznym. Do rozwoju tego stylu przyczynił się mecenat sprawowany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Czytaj dalej

Najcenniejszy zabytek sakralny

Najcenniejszym zabytkiem sakralnym Warszawy jest Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem Męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Świątynia ta została wzniesiona w wieku XIV w stylu gotyckim. Była to budowla halowa, czyli trzy nawy świątyni były równej wysokości. W roku 1406 warszawska świątynia otrzymała tytuł kolegiaty. W roku 1797 świątynia została podniesiona do rangi katedry. W wieku XVII świątynia została przebudowana w stylu barokowym. Także w tym wieku we wnętrzu świątyni został ustawiony ołtarz główny, którego fundatorem był król Zygmunt III Waza. W 1705 roku świątynia była świadkiem koronacji na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. W katedrze świętego Jana odbyła się także koronacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764). Kolejnym ważnym wydarzeniem, które odbyło się w katedrze było zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja w roku 1791. W pierwszej połowie wieku XIX katedrę przebudowano po raz kolejny, tym razem w stylu neogotyckim. W dziejach świątyni najbardziej tragicznie zapisały się lata II wojny światowej, a zwłaszcza okres po upadku powstania warszawskiego. Świątynia została wysadzona w powietrze. Po zakończeniu działań wojennych podjęto decyzję o odbudowie świątyni. Gmach świątyni obudowany został w stylu gotyku mazowieckiego. We wnętrzu odbudowanej świątyni znalazły się ocalone z wojennej zawieruchy zabytki, a wśród nich pochodząca z okresu gotyku figura Chrystusa Ukrzyżowanego. W podziemiach warszawskiej katedry został pochowany między innymi kardynał Stefan Wyszyński.

Czytaj dalej
Strona 2 z 212